Откриване на новата академична година 2015/2016 г.
Откриване на новата академична 2015/2016 година.
Откриване на новата академична година 2015/2016 г.
Откриване на новата академична 2015/2016 година.
Откриване на новата академична година 2015/2016 г.
Откриване на новата академична 2015/2016 година.
Откриване на новата академична година 2015/2016 г.
Откриване на новата академична 2015/2016 година.
Откриване на новата академична 2015/2016 година.
Откриване на новата академична 2015/2016 година.
04
Бургас
7_n
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Библиотека
Библиотека

Последни новини

ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

На 14.10.2015г. от 13.00 ч., в зала 407 на ФОН ще бъде изнесена открита лекция на тема: Перспективи за развитие на индустриалния сектор посредством маркетингови подходи с помощта на кохезионната политика на ЕС, с лектор Павел Маринов.
Поканени са всички студенти и преподаватели на Университета.


Конкурс Наградите на БАИТ за 2015

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 януари 2016 г.
За повече информация…


Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES).
За повече информация…


Първи фестивал на филми, заснети с мобилни устройства "Кино в длан"

За повече информация...


Випуск 1970 г. на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (ВХТИ) - Бургас, след 45 години!

За повече информация…


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

ОТ 06.10.2015Г. ДО 23.10.2015 Г. В БЛ. 1 НА С.О., СТ.311
За повече информация…


ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТАНБУЛ

На 16 и 17 октомври 2015 г.
За повече информация…


КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ

За повече информация…


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПНУП, АТ, ЕО, ИОИ

Зачисляването за дипломна работа ще бъде в периода 12.10 – 23.10.2015г., в този период всеки студент – магистър, трябва да се яви в отдел Учебен!
За повече информация…


Обучение по магистърскa програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”

За повече информация…


ПРИЕМ НА МАГИСТРИ

За повече информация...


Конкурс за студентски стипендии на Фондация "Еврика"

За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

За повече информация…


Инициативата eSkills for Jobs обявява видео конкурс за европейци с добри дигитални умения

За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

На 14.10.2015г. от 13.00 ч., в зала 407 на ФОН ще бъде изнесена открита лекция на тема: Перспективи за развитие на индустриалния сектор посредством маркетингови подходи с помощта на кохезионната политика на ЕС, с лектор Павел Маринов.
Поканени са всички студенти и преподаватели на Университета.


Конкурс Наградите на БАИТ за 2015

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 януари 2016 г.
За повече информация…


Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES).
За повече информация…


Първи фестивал на филми, заснети с мобилни устройства "Кино в длан"

За повече информация...


Випуск 1970 г. на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (ВХТИ) - Бургас, след 45 години!

За повече информация…


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

ОТ 06.10.2015Г. ДО 23.10.2015 Г. В БЛ. 1 НА С.О., СТ.311
За повече информация…


ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТАНБУЛ

На 16 и 17 октомври 2015 г.
За повече информация…


КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ

За повече информация…


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПНУП, АТ, ЕО, ИОИ

Зачисляването за дипломна работа ще бъде в периода 12.10 – 23.10.2015г., в този период всеки студент – магистър, трябва да се яви в отдел Учебен!
За повече информация…


Обучение по магистърскa програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”

За повече информация…


ПРИЕМ НА МАГИСТРИ

За повече информация...


Конкурс за студентски стипендии на Фондация "Еврика"

За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

За повече информация…


Инициативата eSkills for Jobs обявява видео конкурс за европейци с добри дигитални умения

За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

На 14.10.2015г. от 13.00 ч., в зала 407 на ФОН ще бъде изнесена открита лекция на тема: Перспективи за развитие на индустриалния сектор посредством маркетингови подходи с помощта на кохезионната политика на ЕС, с лектор Павел Маринов.
Поканени са всички студенти и преподаватели на Университета.


Конкурс Наградите на БАИТ за 2015

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 януари 2016 г.
За повече информация…


Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES).
За повече информация…


Първи фестивал на филми, заснети с мобилни устройства "Кино в длан"

За повече информация...


Випуск 1970 г. на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (ВХТИ) - Бургас, след 45 години!

За повече информация…


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

ОТ 06.10.2015Г. ДО 23.10.2015 Г. В БЛ. 1 НА С.О., СТ.311
За повече информация…


ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТАНБУЛ

На 16 и 17 октомври 2015 г.
За повече информация…


КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ

За повече информация…


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПНУП, АТ, ЕО, ИОИ

Зачисляването за дипломна работа ще бъде в периода 12.10 – 23.10.2015г., в този период всеки студент – магистър, трябва да се яви в отдел Учебен!
За повече информация…


Обучение по магистърскa програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”

За повече информация…


ПРИЕМ НА МАГИСТРИ

За повече информация...


Конкурс за студентски стипендии на Фондация "Еврика"

За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

За повече информация…


Инициативата eSkills for Jobs обявява видео конкурс за европейци с добри дигитални умения

За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

На 14.10.2015г. от 13.00 ч., в зала 407 на ФОН ще бъде изнесена открита лекция на тема: Перспективи за развитие на индустриалния сектор посредством маркетингови подходи с помощта на кохезионната политика на ЕС, с лектор Павел Маринов.
Поканени са всички студенти и преподаватели на Университета.


Конкурс Наградите на БАИТ за 2015

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 януари 2016 г.
За повече информация…


Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES).
За повече информация…


Първи фестивал на филми, заснети с мобилни устройства "Кино в длан"

За повече информация...


Випуск 1970 г. на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (ВХТИ) - Бургас, след 45 години!

За повече информация…


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

ОТ 06.10.2015Г. ДО 23.10.2015 Г. В БЛ. 1 НА С.О., СТ.311
За повече информация…


ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТАНБУЛ

На 16 и 17 октомври 2015 г.
За повече информация…


КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ

За повече информация…


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПНУП, АТ, ЕО, ИОИ

Зачисляването за дипломна работа ще бъде в периода 12.10 – 23.10.2015г., в този период всеки студент – магистър, трябва да се яви в отдел Учебен!
За повече информация…


Обучение по магистърскa програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”

За повече информация…


ПРИЕМ НА МАГИСТРИ

За повече информация...


Конкурс за студентски стипендии на Фондация "Еврика"

За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

За повече информация…


Инициативата eSkills for Jobs обявява видео конкурс за европейци с добри дигитални умения

За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

На 14.10.2015г. от 13.00 ч., в зала 407 на ФОН ще бъде изнесена открита лекция на тема: Перспективи за развитие на индустриалния сектор посредством маркетингови подходи с помощта на кохезионната политика на ЕС, с лектор Павел Маринов.
Поканени са всички студенти и преподаватели на Университета.


Конкурс Наградите на БАИТ за 2015

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 януари 2016 г.
За повече информация…


Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES).
За повече информация…


Първи фестивал на филми, заснети с мобилни устройства "Кино в длан"

За повече информация...


Випуск 1970 г. на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (ВХТИ) - Бургас, след 45 години!

За повече информация…


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

ОТ 06.10.2015Г. ДО 23.10.2015 Г. В БЛ. 1 НА С.О., СТ.311
За повече информация…


ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТАНБУЛ

На 16 и 17 октомври 2015 г.
За повече информация…


КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ

За повече информация…


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПНУП, АТ, ЕО, ИОИ

Зачисляването за дипломна работа ще бъде в периода 12.10 – 23.10.2015г., в този период всеки студент – магистър, трябва да се яви в отдел Учебен!
За повече информация…


Обучение по магистърскa програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”

За повече информация…


ПРИЕМ НА МАГИСТРИ

За повече информация...


Конкурс за студентски стипендии на Фондация "Еврика"

За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

За повече информация…


Инициативата eSkills for Jobs обявява видео конкурс за европейци с добри дигитални умения

За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

На 14.10.2015г. от 13.00 ч., в зала 407 на ФОН ще бъде изнесена открита лекция на тема: Перспективи за развитие на индустриалния сектор посредством маркетингови подходи с помощта на кохезионната политика на ЕС, с лектор Павел Маринов.
Поканени са всички студенти и преподаватели на Университета.


Конкурс Наградите на БАИТ за 2015

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 януари 2016 г.
За повече информация…


Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES).
За повече информация…


Първи фестивал на филми, заснети с мобилни устройства "Кино в длан"

За повече информация...


Випуск 1970 г. на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (ВХТИ) - Бургас, след 45 години!

За повече информация…


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

ОТ 06.10.2015Г. ДО 23.10.2015 Г. В БЛ. 1 НА С.О., СТ.311
За повече информация…


ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТАНБУЛ

На 16 и 17 октомври 2015 г.
За повече информация…


КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ

За повече информация…


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПНУП, АТ, ЕО, ИОИ

Зачисляването за дипломна работа ще бъде в периода 12.10 – 23.10.2015г., в този период всеки студент – магистър, трябва да се яви в отдел Учебен!
За повече информация…


Обучение по магистърскa програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”

За повече информация…


ПРИЕМ НА МАГИСТРИ

За повече информация...


Конкурс за студентски стипендии на Фондация "Еврика"

За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

За повече информация…


Инициативата eSkills for Jobs обявява видео конкурс за европейци с добри дигитални умения

За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

На 14.10.2015г. от 13.00 ч., в зала 407 на ФОН ще бъде изнесена открита лекция на тема: Перспективи за развитие на индустриалния сектор посредством маркетингови подходи с помощта на кохезионната политика на ЕС, с лектор Павел Маринов.
Поканени са всички студенти и преподаватели на Университета.


Конкурс Наградите на БАИТ за 2015

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 януари 2016 г.
За повече информация…


Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES).
За повече информация…


Първи фестивал на филми, заснети с мобилни устройства "Кино в длан"

За повече информация...


Випуск 1970 г. на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (ВХТИ) - Бургас, след 45 години!

За повече информация…


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

ОТ 06.10.2015Г. ДО 23.10.2015 Г. В БЛ. 1 НА С.О., СТ.311
За повече информация…


ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТАНБУЛ

На 16 и 17 октомври 2015 г.
За повече информация…


КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ

За повече информация…


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПНУП, АТ, ЕО, ИОИ

Зачисляването за дипломна работа ще бъде в периода 12.10 – 23.10.2015г., в този период всеки студент – магистър, трябва да се яви в отдел Учебен!
За повече информация…


Обучение по магистърскa програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”

За повече информация…


ПРИЕМ НА МАГИСТРИ

За повече информация...


Конкурс за студентски стипендии на Фондация "Еврика"

За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

За повече информация…


Инициативата eSkills for Jobs обявява видео конкурс за европейци с добри дигитални умения

За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

На 14.10.2015г. от 13.00 ч., в зала 407 на ФОН ще бъде изнесена открита лекция на тема: Перспективи за развитие на индустриалния сектор посредством маркетингови подходи с помощта на кохезионната политика на ЕС, с лектор Павел Маринов.
Поканени са всички студенти и преподаватели на Университета.


Конкурс Наградите на БАИТ за 2015

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 12 януари 2016 г.
За повече информация…


Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES).
За повече информация…


Първи фестивал на филми, заснети с мобилни устройства "Кино в длан"

За повече информация...


Випуск 1970 г. на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (ВХТИ) - Бургас, след 45 години!

За повече информация…


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015/2016 Г.

ОТ 06.10.2015Г. ДО 23.10.2015 Г. В БЛ. 1 НА С.О., СТ.311
За повече информация…


ПОКАНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТАНБУЛ

На 16 и 17 октомври 2015 г.
За повече информация…


КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ

За повече информация…


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПНУП, АТ, ЕО, ИОИ

Зачисляването за дипломна работа ще бъде в периода 12.10 – 23.10.2015г., в този период всеки студент – магистър, трябва да се яви в отдел Учебен!
За повече информация…


Обучение по магистърскa програма „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”

За повече информация…


ПРИЕМ НА МАГИСТРИ

За повече информация...


Конкурс за студентски стипендии на Фондация "Еврика"

За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

За повече информация…


Инициативата eSkills for Jobs обявява видео конкурс за европейци с добри дигитални умения

За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Брой посетители от 01.08.2000 :
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011