Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
04
Откриване на новата академична година.
7_n
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Библиотека
Библиотека

Последни новини

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Поздравление по случай 24 май


ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

За повече информация…


ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Български език
Биология - към Медицински колеж


СПИСЪК на студентите с отличен успех , предложени за награди във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Наградите ще се получават в касата на университета (Ректорат – СО - бл.1, ст. 202) от 21.05.2015 г. до 29.05.2015г. срещу лична карта.
За повече информация…


Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

За повече информация…


Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2014-2015 Г.

За повече информация…


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха Солунския университет „Аристотел”

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров” отново получи академични лицензи за ползване на съвременните софтуерни продукти на AUTODESK

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ
бакалаври: ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, БФ, БЕИ
магистри: ПНУП и АТ
Заявленията за явяване на държавен изпит и дипломни защити се подават в срок от 11.05.2015г. до 22.05.2015г. в Учебен отдел на гише № 3.
За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Поздравление по случай 24 май


ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

За повече информация…


ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Български език
Биология - към Медицински колеж


СПИСЪК на студентите с отличен успех , предложени за награди във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Наградите ще се получават в касата на университета (Ректорат – СО - бл.1, ст. 202) от 21.05.2015 г. до 29.05.2015г. срещу лична карта.
За повече информация…


Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

За повече информация…


Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2014-2015 Г.

За повече информация…


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха Солунския университет „Аристотел”

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров” отново получи академични лицензи за ползване на съвременните софтуерни продукти на AUTODESK

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ
бакалаври: ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, БФ, БЕИ
магистри: ПНУП и АТ
Заявленията за явяване на държавен изпит и дипломни защити се подават в срок от 11.05.2015г. до 22.05.2015г. в Учебен отдел на гише № 3.
За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Поздравление по случай 24 май


ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

За повече информация…


ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Български език
Биология - към Медицински колеж


СПИСЪК на студентите с отличен успех , предложени за награди във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Наградите ще се получават в касата на университета (Ректорат – СО - бл.1, ст. 202) от 21.05.2015 г. до 29.05.2015г. срещу лична карта.
За повече информация…


Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

За повече информация…


Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2014-2015 Г.

За повече информация…


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха Солунския университет „Аристотел”

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров” отново получи академични лицензи за ползване на съвременните софтуерни продукти на AUTODESK

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ
бакалаври: ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, БФ, БЕИ
магистри: ПНУП и АТ
Заявленията за явяване на държавен изпит и дипломни защити се подават в срок от 11.05.2015г. до 22.05.2015г. в Учебен отдел на гише № 3.
За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Поздравление по случай 24 май


ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

За повече информация…


ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Български език
Биология - към Медицински колеж


СПИСЪК на студентите с отличен успех , предложени за награди във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Наградите ще се получават в касата на университета (Ректорат – СО - бл.1, ст. 202) от 21.05.2015 г. до 29.05.2015г. срещу лична карта.
За повече информация…


Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

За повече информация…


Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2014-2015 Г.

За повече информация…


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха Солунския университет „Аристотел”

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров” отново получи академични лицензи за ползване на съвременните софтуерни продукти на AUTODESK

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ
бакалаври: ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, БФ, БЕИ
магистри: ПНУП и АТ
Заявленията за явяване на държавен изпит и дипломни защити се подават в срок от 11.05.2015г. до 22.05.2015г. в Учебен отдел на гише № 3.
За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Поздравление по случай 24 май


ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

За повече информация…


ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Български език
Биология - към Медицински колеж


СПИСЪК на студентите с отличен успех , предложени за награди във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Наградите ще се получават в касата на университета (Ректорат – СО - бл.1, ст. 202) от 21.05.2015 г. до 29.05.2015г. срещу лична карта.
За повече информация…


Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

За повече информация…


Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2014-2015 Г.

За повече информация…


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха Солунския университет „Аристотел”

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров” отново получи академични лицензи за ползване на съвременните софтуерни продукти на AUTODESK

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ
бакалаври: ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, БФ, БЕИ
магистри: ПНУП и АТ
Заявленията за явяване на държавен изпит и дипломни защити се подават в срок от 11.05.2015г. до 22.05.2015г. в Учебен отдел на гише № 3.
За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Поздравление по случай 24 май


ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

За повече информация…


ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Български език
Биология - към Медицински колеж


СПИСЪК на студентите с отличен успех , предложени за награди във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Наградите ще се получават в касата на университета (Ректорат – СО - бл.1, ст. 202) от 21.05.2015 г. до 29.05.2015г. срещу лична карта.
За повече информация…


Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

За повече информация…


Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2014-2015 Г.

За повече информация…


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха Солунския университет „Аристотел”

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров” отново получи академични лицензи за ползване на съвременните софтуерни продукти на AUTODESK

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ
бакалаври: ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, БФ, БЕИ
магистри: ПНУП и АТ
Заявленията за явяване на държавен изпит и дипломни защити се подават в срок от 11.05.2015г. до 22.05.2015г. в Учебен отдел на гише № 3.
За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Поздравление по случай 24 май


ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

За повече информация…


ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Български език
Биология - към Медицински колеж


СПИСЪК на студентите с отличен успех , предложени за награди във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Наградите ще се получават в касата на университета (Ректорат – СО - бл.1, ст. 202) от 21.05.2015 г. до 29.05.2015г. срещу лична карта.
За повече информация…


Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

За повече информация…


Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2014-2015 Г.

За повече информация…


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха Солунския университет „Аристотел”

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров” отново получи академични лицензи за ползване на съвременните софтуерни продукти на AUTODESK

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ
бакалаври: ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, БФ, БЕИ
магистри: ПНУП и АТ
Заявленията за явяване на държавен изпит и дипломни защити се подават в срок от 11.05.2015г. до 22.05.2015г. в Учебен отдел на гише № 3.
За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Поздравление по случай 24 май


ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

За повече информация…


ДЕНЯТ НА СЕСТРИНСТВОТО, ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

Български език
Биология - към Медицински колеж


СПИСЪК на студентите с отличен успех , предложени за награди във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Наградите ще се получават в касата на университета (Ректорат – СО - бл.1, ст. 202) от 21.05.2015 г. до 29.05.2015г. срещу лична карта.
За повече информация…


Още трима студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


Представяне на новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

За повече информация…


Кръгла маса по вътрешноуниверситетски проект "Болестта в литературата"

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2014-2015 Г.

За повече информация…


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха Солунския университет „Аристотел”

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров” отново получи академични лицензи за ползване на съвременните софтуерни продукти на AUTODESK

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ
бакалаври: ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, СП, БФ, БЕИ
магистри: ПНУП и АТ
Заявленията за явяване на държавен изпит и дипломни защити се подават в срок от 11.05.2015г. до 22.05.2015г. в Учебен отдел на гише № 3.
За повече информация…


О Б Я В А

Лабораторията по Mатематична Химия желае да започне кръжочна работа със студенти (II, III или IV курс)
За повече информация…


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Брой посетители от 01.08.2000 :
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011