Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Катя Янкова Илиева
Вътр. тел.:568
Телефон:(056) 716 768; 0886 680 114
Стая:113 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Розалин Янев Иванов
Вътр. тел.:566
Телефон:(056) 716 751; 0886 646 680
Стая:106 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Антонина Стоянова Недкова
Вътр. тел.:569
Телефон:(056) 717 015; 0887 688 028
Стая:112 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Диана Тодорова Инджелиева
Вътр. тел.:568
Телефон:(056) 716 768; 0886 680 114
Стая:113 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Минчо Николов Полименов
Вътр. тел.:571
Телефон:(056) 716 887; 0885 680 031
Стая:109 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Катя Димитрова Георгиева
Вътр. тел.:566
Телефон:(056) 716 751; 0886 646 680
Стая:106 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Катя Стоянова Рихтер
Вътр. тел.:571
Телефон:(056) 716 887; 0885 680 031
Стая:109 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации