Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Контролен съвет

Печат
Председател

Доц. д-р Галина Янкова Терзиева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зам.-Председател

Доц. д-р Тинка Димитрова Иванова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Членове

Доц. д-р Нели Атанасова Симеонова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Петко Маринов

 

   
  
   
   
   

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011