Общо събрание

Печат

www.btu.bg - Publications

  Председател
Проф. д-р Стойко Петров Петров
Вътр. тел.:245,235
Телефон:(056) 716 723; 0885 602 836
Стая:205 OK
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011