Общо събрание

Печат

www.btu.bg - Publications

  Председател
Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева
Вътр. тел.:512
Телефон:(056) 716 882; 0886 648 464
Стая:118 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Зам. председател
Доц. д-р Александър Николов Димитров
Вътр. тел.:484 ОК; 297 НК
Телефон:(056) 716 878; 0884680869 ОК; 0879397403 НК
Стая:323 ОК; 313 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.