Общо събрание - Протоколи

Печат

Дата Протокол №
1. 10.05.2012 г. Протокол № 1
2. 25.04.2013 г. Протокол № 2
3. 19.06.2014 г. Протокол № 3
4. 23.04.2015 г. Протокол № 4
5. 21.05.2015 г. Протокол № 5
6. 16.06.2015 г. Протокол № 6
7. 24.06.2015 г. Протокол № 7
8. 16.09.2015 г. Протокол № 8



Общо събрание - Протоколи - Архив