Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Проф. д-р Неля Стефановна Иванова
Вътр. тел.:-
Телефон:0888 916272
Стая:1201 СО1
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Катажина Попова
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
доц. д-р Инна Леонидовна Титаренко-Качура
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Директор на Департамент по езиково обучение 
Ас. Иван Василев Соколов
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417; 0889 621 066
Стая:209 СО3; 101 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Мариана Славева Гоцева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:СО-3, каб. 204
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Аглика Стаматова Богословова
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Антонина Николаева Божанова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Виктор Петрович Бонев
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Елена Стоянова Шишкова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Райна Димова Димова
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417/ (056) 716 977; 0888 690 029
Стая:204 СО3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Ренета Олегова Григорова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:104 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Станимира Георгиева Танева-Шопова
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417/ (056) 716 977; 0888 690 029
Стая:204 СО3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
гл. ас. д-р Добринка Тотева Тотева - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Мария Николаева Стойчева - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417
Стая:209 СО3; 101 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Грозданка Иванова Драгоева - Тальская - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Евелина Александрова Михова - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:114 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Мария Ганчева Николова - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации