Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
Доц. д-р Павлик Рахнев Рахнев
Вътр. тел.:408
Телефон:(056) 716 640; 0887 699 923
Стая:206 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Аврам Сабатей Леви
Вътр. тел.:412
Телефон:(056) 716 974; 0886 605 937
Стая:104 ТК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Ивелина Миткова Вардева
Вътр. тел.:409
Телефон:(056) 715 910; 0889 603 015
Стая:108
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Зам. - Директор на колеж 
Гл. ас. д-р Лилия Анестиева Станева
Вътр. тел.:414
Телефон:(056) 716 511; 0884 688 813
Стая:119 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Здравка Веселинова Буриева - Николаева
Вътр. тел.:448
Телефон:(056) 716 786; 0886 680 828
Стая:302 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Станислав Андреев Андреев
Вътр. тел.:487
Телефон:(056) 705 549; 0889 612 371
Стая:224А ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации