Академичен състав - ТТТ

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
  
Доц. д-р Лило Петков Кунчев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:-
  
Доц. д-р инж. Васил Бобев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. инж. Тончо Боюков
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011