ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА !

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

  
доц. д-р Антоанета Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:-
  
Ас. д-р Соня Костадинова Ненчева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Пейо Кирчев Събев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
доц. д-р Минко Минков, дм
Вътр. тел.:
Телефон:
Стая:-
e-mail:
  
доц. Васил Обретенов, дм
Вътр. тел.:
Телефон:
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Севдалина Атанасова Атанасова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Тодор Ангелов Ташев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011