Справки за писмените работи от изпита по Химия на кандидатите за специалност "Медицина" можете да направите във вторник/04.08.2020г, от 10-12 ч. Медицински факултет, стая 106.


Резултатите от първо класиране за специалност "Медицина" ще бъдат обявени на 03.08.2020 г.


Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Декан + Ръководител-катедра 
  
  
гл. ас. д-р Соня Костадинова Ненчева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
  
Гл. ас. д-р Гергана Ангелова Ангелова-Попова
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
  
ас. Жулиета Божилова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:-

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011