Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Декан + Ръководител-катедра 
  
Проф. д-р Васил Николов Обретенов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Руска Василева Паскалева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011