Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Декан + Ръководител-катедра 
Проф. д-р Христо Стоянов Бозов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая: 316, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
проф. д-р Минко Минков, дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:Стая: 316, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. Васил Обретенов, дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Руска Паскалева, дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Публикации
  
доц. д-р Антоанета Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Йордан Тодоров Гавраилов
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Светла Михайлова Шопова
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
гл. ас. д-р Соня Костадинова Ненчева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Гергана Ангелова Ангелова-Попова
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Варвара Андонова Панчева
Вътр. тел.:551
Телефон:(056) 813 777; 716 807; 0888 680 076
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Пейо Кирчев Събев
Вътр. тел.:-
Телефон:0887 171 198
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Петя Алексиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
ас. Жулиета Божилова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:-
Професионална автобиография
Публикации
  
Ст. преп. Светла Събева Георгиева
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации