Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

  
Гл. ас. Емил Богословов
Вътр. тел.:411
Телефон:(056) 716 765; 0886 611 195
Стая:210 ТК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. инж. Васил Павлов Василев
Вътр. тел.:411
Телефон:(056) 716 765; 0886 611 195
Стая:210 ТК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Юлиян Анестиев Петров
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:210 СО3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации