Академичен състав - КАТЕДРА "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ФАРМАКОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛАТИНСКИ ЕЗИК"

Печат

www.btu.bg - Publications

  
Доц д-р Галина Янкова Терзиева
Вътр. тел.:547
Телефон:(056) 716 822; 0885 668 649
Стая:Корпус „Медицински науки“, стая 307
  
Гл. ас. д-р Сабина Недкова Георгиева
Вътр. тел.:368
Телефон:(056) 716 781; 0884 694 196
Стая:306 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
Гл. ас. д-р Христо Георгиев Бургазлиев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
гл. ас. д-р Соня Костадинова Ненчева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:301, Корпус „Медицински науки“

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011