Академичен състав - КАТЕДРА "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ФАРМАКОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛАТИНСКИ ЕЗИК"

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Владимир Гончев
Вътр. тел.:-
Телефон:+359898808870; +359888248014
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Илия Димитров Попов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Калоян Добринов Георгиев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц д-р Галина Янкова Терзиева
Вътр. тел.:547
Телефон:(056) 716 822; 0885 668 649
Стая:Корпус „Медицински науки“, стая 307
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Пламена Велева Атанасова
Вътр. тел.:243
Телефон:(056) 716 415; 0885 678 902
Стая:212 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Сабина Недкова Георгиева
Вътр. тел.:368
Телефон:(056) 716 781; 0884 694 196
Стая:306 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Христо Георгиев Бургазлиев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
гл. ас. д-р Соня Костадинова Ненчева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:301, Корпус „Медицински науки“
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
ас. Стоянка Николова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Публикации