Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц д-р Галина Янкова Терзиева
Вътр. тел.:547
Телефон:(056) 716 822; 0885 668 649
Стая:Корпус „Медицински науки“
  
Доц. д-р Георги Панов Панов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Моника Русева Обрейкова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Петя Стефанова Стефанова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:408 ФОН
e-mail:
  
ас. Елена Стоянова Дарачева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
ас. Кръстина Петкова Тодорова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
ас. Недялка Паскалева Атанасова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011