Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц д-р Галина Янкова Терзиева
Вътр. тел.:547
Телефон:(056) 716 822; 0885 668 649
Стая:Корпус „Медицински науки“, стая 307
  
гл. ас. д-р Златинка Лечева Георгиева
Вътр. тел.:547
Телефон:(056) 716 822; 0885 668 649
Стая:Стая 408 Корпус „Медицински науки“
  
Ас. д-р Катя Ефтимова Попова
Вътр. тел.:547
Телефон:(056) 716 822; 0885 668 649
Стая:Стая 303 Корпус „Медицински науки“
  
Ас. Майя Михайлова Атанасова
Вътр. тел.:547
Телефон:(056) 716 822; 0885 668 649
Стая:Корпус „Медицински науки“
  
Преп. Петя Стефанова Стефанова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:Стая 302, Корпус „Медицински науки“
e-mail:
  
ас. Кръстина Петкова Тодорова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
ас. Недялка Паскалева Атанасова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011