Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Веляна Георгиева Георгиева
Вътр. тел.:260
Телефон:(056) 714 404; 0888 644 415
Стая:117
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Зам.-ректор по научноизследователската дейност 
Доц. д-р Светлана Димитрова Желева
Вътр. тел.:203
Телефон:(056) 716451; 0884 697088
Стая:211 в ректората
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Зам. - Декан 
Доц. д-р Милен Пейчев Тодоров
Вътр. тел.:465; 428
Телефон:(056) 702 620; 0888 680 288
Стая:309 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. дпн Веска Иванова Шивачева
Вътр. тел.:278
Телефон:(056) 704 212; 0886 699 088
Стая:307 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Гинка Николова Байкушева-Димитрова
Вътр. тел.:472
Телефон:(056) 716 649; 0887 620 050
Стая:306 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Красимира Ангелова Станчева
Вътр. тел.:299
Телефон:(056) 716 618; 0886 615 966
Стая:317 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Румяна Златинова Янкова
Вътр. тел.:264
Телефон:(056) 716 830; 0884 695 369
Стая:310 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Яна Колева Колева
Вътр. тел.:254
Телефон:(056) 716 492; 0887 600 120
Стая:323
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Ления-Незает де Брито Гонсалвеш - Мусакова
Вътр. тел.:-
Телефон:(056) 702 620; 0888 680 288
Стая:126 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Публикации
  
Гл. ас. д-р Христивелина Костадинова Жечева
Вътр. тел.:428
Телефон:(056) 702 620; 0888 680 288
Стая:309 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Виктория Трифонова Трифонова
Вътр. тел.:242
Телефон:(056) 716 612; 0884 693 929
Стая:305 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации