Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

  
Проф. д-р Стойко Петров Петров
Вътр. тел.:245, 235
Телефон:(056) 716 723; 0885 602 836
Стая:205 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
Доц. д-р Димитрина Стоянова Кирякова
Вътр. тел.:230, 312
Телефон:(056) 716 988; 0889 605 972; 0885 604 137
Стая:107 ОК; 207 РЦ
  
Гл. ас. д-р Сабина Недкова Георгиева
Вътр. тел.:368
Телефон:(056) 716 781; 0884 694 196
Стая:306 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
Иван Дончев Градинаров - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011