Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
 Зам.-ректор по качество на обучение, акредитацията и кадрите  
Проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
Вътр. тел.:204, 263
Телефон:(056) 717207; 0886657088
Стая:№ 215 в ректората; №111 в Неорганичен корпус
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011