Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
  
Доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов
Вътр. тел.: -
Телефон: -
Стая:222 ФОН
e-mail:
  
доц. д-р Велика Бинева Бинева
Вътр. тел.:540
Телефон:(056) 716 880; 0886 670 017
Стая:110 ФОН
e-mail:
  
Гл. ас. Адиле Мустафова Димитрова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Гл. ас. д-р Петко Димитров Янгьозов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Люба Цецкова Желева - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Светлана Василева Кметска - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011