Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
 Зам. - Декан 
Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова
Вътр. тел.:-
Телефон:0886 49 61 31
Стая: 318, Корпус „Медицински науки“
  
Ас. д-р Албена Дашева Янакиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011