На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
  
Проф. д-р Атанас Димитров Щерев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Владимир Гончев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. д-р Албена Дашева Янакиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. д-р Диана Илиева Цолова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011