Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
Доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
Вътр. тел.:507
Телефон:(056) 716 594; 0884 694 209
Стая:219 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. д-р Атанас Димитров Щерев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Проф. дтн Петко Стоянов Петков
Вътр. тел.:226
Телефон:(056) 716 869; 0885 609 239
Стая:330 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова
Вътр. тел.:442
Телефон:(056) 705 470; 0887 657 088
Стая:303 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Златина Калудова Караджова
Вътр. тел.:624
Телефон:0889 955 244
Стая:123 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц.д-р Дончо Янков Керемидчиев
Вътр. тел.:505
Телефон:(056) 716 704; 0889 609 236
Стая:115 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Владимир Гончев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Ас. д-р Албена Дашева Янакиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации