Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК  
 Зам. - Декан ФТН 
  
Радосвета Тодорова Стюърт - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Асен Петков Илиев - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Десислава Иванова Иванова - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Живко Михайлов Томов - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Борис Иванов Бозвелиев - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Тихомир Видев Видев - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011