<-- NN -->

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК  
Проф. д-р Сотир Николов Сотиров
Вътр. тел.:201
Телефон:(056) 716 811; 0885656688
Стая:№210 в ректората; №321 в Органичен Корпус
 Зам. - Декан ФТН 
  
Доц. д-р Валентина Стоянова Кукенска
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. д-р Тодор Петков Петков
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Станислав Константинов Попов - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Живко Михайлов Томов - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Радосвета Тодорова Стюърт - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Асен Петков Илиев - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Десислава Иванова Иванова - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Борис Иванов Бозвелиев - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Тихомир Видев Видев - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011