Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Веселина Кунчева Бурева
Вътр. тел.:
Телефон:(056) 705 549; 0889 612 371
Стая:224А ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК  
Проф. д-р Сотир Николов Сотиров
Вътр. тел.:201
Телефон:(056) 716 811; 0885656688
Стая:№210 в ректората; №321 в Органичен Корпус
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Зам. - Декан ФТН 
Проф. д-р Станислав Денчев Симеонов
Вътр. тел.:409
Телефон:(056) 704 251; 0885 60 50 32
Стая:125 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. дмн Красимир Тодоров Атанасов
Вътр. тел.:352
Телефон:(056) 716 811; 0889 678 067
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Валентина Стоянова Кукенска
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Публикации
  
Доц. д-р Ивелина Миткова Вардева
Вътр. тел.:409
Телефон:(056) 715 910; 0889 603 015
Стая:108
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Тодор Павлов Костадинов
Вътр. тел.:620
Телефон:(056) 715 -910; 0889 603 015
Стая:108 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Ленко Янев Ербаканов
Вътр. тел.:409
Телефон:(056) 715 910; 0889 603 015
Стая:108 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Тодор Петков Петков
Вътр. тел.:352
Телефон:(056) 716 811; 0889 678 067
Стая:321ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Станислав Константинов Попов
Вътр. тел.:352
Телефон:(056) 716 811; 0889 678 067
Стая:321ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Публикации