АЛУМНИ

Печат

 

АЛУМНИ СЕКТОР В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - БУРГАС

"Алумни” е сектор за подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите и завършилите Университет „Професор Асен Злкатаров“ - Бургас.
Сектор "Алумни" в Университет „Професор Асен Злкатаров“ - Бургас обединява Кариерен център и Алумни организация - дружество на завършилите студенти. Двата центъра работят като едно цяло. Чрез Алумни сектор завършилите студенти продължават да отстояват интересите на своя университет и да съдействат за неговия публичен образ. Периодично  членовете се информират за живота на университета. Ежегодно в  университета се организират срещи между настоящите и завършилите студенти.
Сектор „Алумни“ в Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  дава възможност за изграждане на трайна връзка между възпитаниците и образователната институция. Членовете на Алумни асоциацията ще съдействат при организирането и провеждането на различни форуми, ще подготвят или ще участват като партньори в национални и международни проекти и програми, свързани с основните цели и предмета на дейност на учебното заведение.
 Цели на Алумни сектор в Университет „Проф. д-рА Златаров“ - Бургас
•    Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на Университета
•    Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи между Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  и неговите възпитаници;
•    Приобщаване на бивши и настоящи възпитаници на Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  чрез организиране на професионални, научни, културни, спортни и други събития;
•    Съдействие на академичните структури при организирането и провеждането на работни срещи, конференции и други форуми, както и при публикуването и разпространяването на печатни и електронни издания, Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  
•    Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики;
•    Осигуряване на обратна връзка от работодателите на възпитаници на Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  за качеството на обучението и цялостното равнище на учебния процес;
Средства за постигане на целите:
•    Развитие на Алумни сектор на  Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  ”;
•    Поддържане на електронна база данни на възпитаниците на Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  
•    Наличие на организационни средства за осъществяване дейността на Алумни сектора  на Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  ;
•    Постоянно действащ орган за обмен на информация между членовете на Алумни сектора и Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас  ;
•    Електронен портал с цел информиране на бившите и настоящи възпитаници относно събития свързани с Университет „Професор Асен Златаров“ - Бургас