ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧЕБНО–ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТА ПО „ПРОВЕРКА НА ГОВОРНО-КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ“

Печат

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
088 564 3066

 

  Кандидатите за обучение в Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас по специалностите „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и Социална педагогика“ трябва да държат изпит по „Проверка на говорно-комуникативни способности“. Изпитът ще се провежда през периода на подаване на документи в Университета, Студентско общежитие, бл. 1, ет. 1, каб. 115 от 8.30 до 16.00 часа.

  За подалите документи чрез Бюрата за прием на кандидатстудентски документи и онлайн, изпитът ще се проведе на посоченото по-горе място на 02.07.2022 г. от 8.30 до 14.00 часа.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011