Кандидатстудентски курсове

Печат

Отделението за следдипломна квалификация организира кандидатстудентски курс по Български език за 2018/2019 академична година.
Дати за провеждане на курса:
 06 юли - 8.30 ч.-14.00 ч.
 07 юли - 8.30 ч.-14.00 ч.
 08 юли - 8.30 ч.-14.00 ч.
 09 юли - 8.30 ч.-14.00 ч.
 10 юли - 8.30 ч.-14.00 ч.
 11 юли - 8.30 ч.-14.00 ч.
 12 юли - 8.30 ч.-12.00 ч.

Курсът ще се води от доц. д-р Галина Петрова.
Цена на курса – 180 лв.

За справки: Ректорат, стая 112
тел.056/880 235, 056/716 574, 0885632066
от 8.00 до 16.30 часа

Медицински колеж организира кандидатстудентски курс по Биология за 2018/2019 академична година.
Дати за провеждане на курса:
 от 28 май до 02 юни 2018 год.
 от 18 юни до 23 юни2018год.

Курсът ще се води от Марина Керанова.
Цена на курса – 200 лв.

За справки: Ректорат, стая 112
Медицински колеж - Учебен отдел тел.056/716708; 0885680106
от 8.00 до 16.30 часа

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011