Резултати от предварителни изпити

Печат

Български език

Химия

Математика

Биология - за специалностите: „Помощник фармацевт”, „Рехабилитатор”, „Медицинска сестра”

Тест за прием в Колеж по туризъм

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011