Предварителни изпити

Печат

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

за учебната 2017/2018 г.

1.
Прием на молби за предварителни кандидатстудентски изпити:
 

- Български език и Химия

20.02.-06.04.2017 г.

- Математика и Биология

20.02.-06.04.2017 г.

- Тест за прием в Колеж по туризъм

20.03.-20.04.2017 г.

 2.
Предварителни кандидатстудентски изпити:
 

- Български език

08.04.2017 г.

- Химия

08.04.2017 г.

- Математика

09.04.2017 г.

- Биология - за специалностите: „Помощник фармацевт”, „Рехабилитатор”, „Медицинска сестра”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и „Здравен мениджмънт”

09.04.2017 г.

- Тест за прием в Колеж по туризъм

22.04.2017 г.
3.
Обявяване на рeзултaтите oт изпитите
до 01.06.2017 г.


Молбите за предварителните изпити ще бъдат на разположение на кандидатите в Учебно-информационен център на Университета – Студентско общежитие - блок 1, където ще бъде приема на документи, а за Тест за прием в Колеж по туризъм документите ще са на разположение и ще се подават в Учебно-информационен център - Колеж по туризъм - тел. (056) 716 804; 703 989; 0887 66 88 50; 0886 68 00 53.
Бюрата, посочени в Приложение 4 ще приемат документи по предварително обявен график във всяко едно от тях, но не по-късно от датите, обявени в Университет “Проф.д-р Асен Златаров”.

Кандидат - студентите, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали всички необходими документи в срок от 19.06. - 06.07.2017 г., губят право да участват в класиране.

Кандидат-студентски курсове се провеждат от 24.03.2017 г. и от 01.07.2017 г. - справки тел. 056/716 574; 088563 20 66

Телефони за информация:
056 / 716 570; 0885 65 00 60
056 / 716 939; 0884 69 51 43
056 / 716 578; 0885 64 56 64
056 / 716 833; 0886 62 41 62

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011