Кандидатстудентски прием 2019 г.

Печат

П Р А В И Л Н И К
за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“

  П Р А В И Л Н И К
за обучение на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА за прием в образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в Колеж по туризъм

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА за прием на студенти в ОКС „Професионален бакалавър“ в Медицински колеж

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА за прием на студенти в ОКС „Професионален бакалавър“ в Технически колеж

Списък на заболявания, с които не е разрешено да се кандидатства в Университета

Б Ю Р А за прием на кандидатстудентски документи

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ