ОКС Магистър

Печат

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

за учебната 2018/2019 г.

ОКС "МАГИСТЪР"

1.
Прием на кандидатстудентски документи:
 

За "магистър" след завършена степен "професионален бакалавър по..." (вкл. за специалност "Туризъм" - след завършен Колеж по туризъм

03.09.-19.09.2018 г.

За "магистър" след завършена степен "бакалавър" или "магистър"

03.09.-19.09.2018 г.

2.
Клacиpaнe
до 21.09.2018 г.
3.
Записване на новоприетите студенти
24.09-05.10.2018 г.

 

Кандидатстудентските документи се подават в Учебно-информационен център, сектор „Магистри“, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.
На 8.09 и 15.09 (събота) от 9.00 до 16.00 ч.

Телефон за информация:
(056) 716 445; 0889 61 26 73

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011