УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

НАВИГАТОР В ОКЕАНА НА ЗНАНИЕТО

Events Calendar

Тържественото шествие
Tuesday 24 May 2022, 10:15
by Владимир Иванов

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

По случай 24-ти май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции, което ще се състои на 24.05.2022 година от 10.15 часа.

Сборният пункт за преподаватели, студенти и служители  на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е пред сградата на Община Бургас.

Покана

Файлове с документи свързани с административните услуги
Административни услуги
Сектор за подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите и завършилите.
Алумни
Университетската библиотека представлява библиотечно-информационен комплекс
Библиотека
Предмет на дейността на Комисията по етика са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на изпълнение на служебните задължения на членовете на колектива на университета, които са в противоречие с общоприетите
Комисия по етика
Кариерният център е в услуга, както на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми
Кариерен център
Документи с правилници, стандарти, решения на съвети и др.
Нормативни документи
Обяви за обществени поръчки
Профил на купувача
Обяви свързани с академичен състав
Развитие на АС
Университетската синдикална организация към НБС "ВОН" – КНС
Синдикални организации
Информация за състава на Студентски съвет
Студентски съвет
Телефони и имейли на звената на университета
Контакти
Информация за търговете
Търгове
Финансова информация на университета
Финанси
Документация за системата за вътрешен контрол
Система за вътрешен контрол
Информация за обявите за работа
Обяви за работа

Научни бази данни

Проекти