Ръководство на факултета

Печат

www.btu.bg - Publications

 Декан + Ръководител-катедра 
Доц. д-р Тодор Василев Паличев
Вътр. тел.:228; 501
Телефон:0889 638 008-ФОН; 0879 378 286-ОК; 0888 663 165; тел./факс 056 58 87 59
Стая:322 ОК; 216 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Зам. - Декан 
Доц. д-р Тинка Димитрова Иванова
Вътр. тел.:502; 522
Телефон:(056) 716 674; 0887 605 293; (056) 717063; 0885652559
Стая:213; 230 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.