Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 и. д. Ръководител-катедра 
  
Преп. Камелия Великова Борисова
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail:
  
Преп. Спаска Георгиева Андонова
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011