ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА !

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 и. д. Ръководител-катедра 
  
Преп. Камелия Великова Борисова
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail:
  
Преп. Спаска Георгиева Андонова
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011