На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Професионален бакалавър

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2018/2019 г.
Колеж по туризъм

редовно обучение - І курс;   ІІ курсІІІ курс

задочно обучение - летен семестър - І курс;   ІІ курсІІІ курс; IV курс

Ликвидационна сесия - редовно и задочно обучение 3 курс - м. май 2019 г.

Държавни изпити -

График за Държавни изпити - м. юни 2019 г.

Държавни изпити - задочно обучение -

Технически колеж
редовно обучение - летен семестър
задочно обучение - летен семестър
ликвидационна сесия -
График на поправителна сесия за Държавен изпит - м. октомври 2018 г.
Медицински колеж
лятна сесия - помощник фармацевт; рехабилитатор
държавна изпитна сесия
ликвидационна сесия


 

 

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011