Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
доц. д-р Валентин Константинов Василев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Проф. Валентин Костов Стоянов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Илия Димитров Попов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Калоян Добринов Георгиев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Миглена Георгиева
Вътр. тел.:547
Телефон:(056) 716 822; 0885 668 649
Стая:408А ФОН
e-mail:
  
Доц. д-р Радко Златков Радев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Сашка Ангелова Михайлова-Микова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011