Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
  
гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Илия Желев Славов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Светла Христова Стоева-Стойкова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011