ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА !

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Директор на Технически колеж 
 Зам. - Директор на колеж 
  
Гл. ас. д-р Здравка Веселинова Буриева - Николаева
Вътр. тел.:448
Телефон:(056) 716 786; 0886 680 828
Стая:302 НК

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011