Ръководство

Печат

www.btu.bg - Publications

 Зам. - Директор на колеж 
Доц. д-р Лилия Анестиева Станева
Вътр. тел.:414
Телефон:(056) 716 511; 0884 688 813
Стая:119 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.