Съгласно заповед на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас (№ РД-209 от 23.07.2021 година ),

Комисията по етика има следния състав:

Председател:
 
доц. д-р Любка Атанасова
Факултет по технически науки
   
Членове:  
проф. д-р Нина Султанова
Факултет по природни науки
доц. д-р Николай Атанасов
Факултет по обществени науки
доц. д-р Валентин Ирмов
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
доц. д-р Диляна Звездова
Медицински колеж
доц. д-р Веселина Мерхар
Медицински факултет
гл. ас. д-р Иван Иванов
Технически колеж
гл. ас. д-р Диана Инджелиева
Колеж по туризъм
Тихомир Стайков
Администрация