МИСИЯ НА ЦТТ БУРГАС

 

pic 0

Да създаде мост между науката и бизнеса и да се превърне в ключово звено в процеса на комерсиализация на иновациите и изследователските продукти на българските научни институции.


pic 0 1

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011