Научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

Press Release:

 

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''-Бургас домакин на осмата международна научна конференция

„Образование, наука, икономика и технологии”

Бургас, 05.09.12

            На 4 и 5 септември Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''-Бургас бе домакин на осмата международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”. Научната конференция се проведе под организацията на Факултета по обществени науки, Факултета по технически науки и Факултета по природни науки. Във форумът взеха участие над повече от 100 учени от осем страни – България, Русия, Турция, Литва, Латвия, Украйна, Словения и Румъния.

            „В своите 50 години традиции Бургаският университет се развива в областта на висшето образование, научните изследвания и прилагането на съвременните информационни технологии. Тази конференция е една възможност за изява на изследователите на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''-Бургас, които в момента участват в 48 проекта, субсидирани от МОМН и над 25 международни проекта. С поставянето на основите на научната конференция през 2005 година и вече в един значителен период, тя е успешна с нивото на докладите си и международния си интерес'' с тези думи проф. Валентин Ненов- зам. ректор по научноизследователската дейност откри международната конференция.

            „Уважаеми участници, организаторите на конференцията ще бъдат изключително доволни, ако тя бъде не само форум за обмяна на информация, дискусия, различни примери от теорията и практиката, а и събитие което да съдейства за установяване на трайни контакти, които да бъдат от полза за професионалното развитие на всеки един участник и да послужат като мост за по тясно сътрудничество между различните университети” каза доц. д-р Димитър Гогов, декан на Факултета по обществени науки.

            Международната научна конференция включи 6 работни секции:

1 секция –Мениджмънт, маркетинг, туризъм, Икономика, финанси, счетоводство.

2 секция – Педагогика и качество на образованието.

3 секция - Здравни грижи, Социални и хуманитарни науки.

4 секции- Химия и химични технологии.

5 секция- Микро и нанотехнологии, Биотехнологии, Екология и опазване на околната среда, Водни ресурси и обработване на води, Възобновяеми и чисти технологии, Технологии и фозилни биогорива.

6 секция- Информатика.

Материалите от двудневната научна конференция ще бъдат публикувани в ежегодното издание на академичното списание ''Управление и образование''.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011