Откриване на новата академична година

Press Release:

 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас официално откри новата академична година

 

Бургас, 24.09.12

               

                Университет „Проф. д-р Асен Златаров” разкри 29 акредитирани специалности от три факултета и три колежа, в които през новата академична 2012/2013 година ще се обучават 1 222 първокурсници. „Поздравявам студентите за избора на учебно заведение, като им пожелавам една успешна и ползотворна реализация на полето на знанието. Чрез обучението се стремим, ние като академично ръководство да повишаваме качеството на образование и да градим знанията на нашите студенти по пътя на професионалното им развитие” каза проф. дтн Петко Петков, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

                През кандидат-студентската кампания най-предпочитаните специалности за ОКС „Професионален бакалавър” и „Бакалавър” бяха в направление „Здравни грижи” за Помощник-фармацефт, Рехабилитатор и Медицинска сестра. За 70 места в тези три специалности по време на класацията подадоха документи 393 кандидати.

                Продължава записването на кандидат-студенти в ОКС „Магистър”, което ще продължи до 26 септември в Учебен отдел на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.


 


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011