Борбата с рака на млечната жлеза

Press Release:

 

Бъдещите медицински сестри в превенция за борбата с рака на млечната жлеза

 
Бургас, 02.10.12
 
 

                Студенти и преподаватели участваха в официалното откриване на националния месец за борбата с рака. Студентите от специалност „Медицинска сестра” към ФОН и преподавателите са членове на Сдружение „Жените с онкоболни заболявания и техните сподвижници”, които се обединяват в превенцията срещу болестта. Бъдещите медицински сестри осъществяват своята практика в онкодиспансера в Бургас и апелират сред дамите за ежедневна грижа към здравето си. Важно е днес жените да си обръщат внимание и да се информират, чрез профилактични прегледи.

                Октомври е обявен през 1985 г. за Международен месец за борба с рака на гърдата. Целта на инициативата е повишаване осъзнаването на важността при ранното откриване на карцинома на млечната жлеза, чрез широка образователна кампания, насочена към обществеността, правителството, здравните професионалисти, работодателите и жените от всяка възраст и етническа група.

Три хиляди и петстотин жени се разболяват на година от карцинома на гърдата. От тях 75% са над 50 години, а останалите 25-30 % са на възраст между 22 и 50 години. По статистика, изнесена през месец юни, в България има 35 000 жени с отрязани гърди.

                В рамките на кампанията ще се проведат информационни инициативи.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011