Опознавателна среща

Press Release:

 

Опознавателна среща между Оренбург и Бургас се състоя в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

 

04.10.12

                Делегация от гр. Оренбург и Оренбургска област посетиха Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Ректорът проф. дтн Петко Петков и зам.ректорите – доц. Петранка Пипева, доц. Магдалена Миткова, доц. Братой Копринаров и проф. Валентин Ненов се срещнаха със зам. кмета на гр. Оренбург Андрей Шевченко и представители на администрацията от руската област.

Срещата беше опознавателна и за двете страни, които обмениха идеи и предложения за едно по тясно сътрудничество между България и Русия. Представителите на побратимените държави обмениха опит по между си и очертаха бъдещи цели за развитие.

                Делегацията посети Лабораторията по математична химия с ръководител проф. Ованес Мекенян, който ги запозна с постиженията на лабораторията като водещ световен център. Близо 30 годишният опит в молекулното моделиране, чрез високо-технологичен софтуер се ползва от най-големите  световни индустриални химически компании като "Проктър и Гамбъл", "ЕксонМобил", "Юниливър", "Дюпонт", 3М, "Л'Ореал", "Дау-кемикъл" и др.

                Визитата от Оренбург посети общинската и областната администрация в Бургас, където подписаха споразумение за сътрудничество.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011