Научна конференция

 

Девета международна научна конференция „Актуални въпроси в съвременната техника и технологии”- Русия, гр. Липецк
27 октомври 2012

 

На 27 октомври 2012 г. в гр. Липецк, Русия, ще се проведе Девета международна научна конференция „Актуални въпроси в съвременната техника и технологии”.

Статиите и тезите могат да се изпращат до 26.10.2012 (включително). След работата на конференцията материалите ще бъдат издадени в сборник. От 10 ноември на сайта на Конференцията http://tehnika.science-conf.ru/ ще бъде достъпен и електронното издание на сборника. За всеки автор ще има сертификат за участие или справка за участие в Конференцията.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011