45 годишнина

  Колежа по туризъм чества 45-годишния си път на развитие

Бургас, 01.11.12
                В денят на народните будители Колежа по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас отбеляза 45-годишния си юбилей от създаването на структурата. С тържествени слова и завършващ концерт в чест на националния празник ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и светите будители, и на историческото развитие отбеляза Колежа по туризъм.

                „През годините на развитие Колежа по туризъм, който е част от Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'' – Бургас се е доказал в сферата на туризма подготвяща квалифицирани кадри. Като ректор на Университета поздравявам ръководството и преподавателския състав за ежедневната дейност в развитието на академичната общност. Щастливи сме в такъв тържествен ден да споделим, заедно миговете на вълнение при спомена за първите стъпки и удовлетворение от успешно преминалия път” с тези думи ректора проф. дтн Петко Петков поздрави университетската структура. Официални гости бяха г-жа Йорданка Ананиева- зам. кмет по култура и образование и доц. Севдалина Турманова – зам. областен управител на Област Бургас. Поздравителни адреси се получиха от университети, професионални гимназии по туризъм и Българската туристическа камара.

               Над 7 500 студенти са обучени до този момент в Колежа по туризъм, който подготвя кадри в две специалности – „Организация и управление на туристическото облужване” и „Организация и управление на хотела и ресторанта”. След обучението си висшистите придобиват образователн0- квалификационна степен „професионален бакалавър”. През 45-годишния си път на развитие се е утвърдил в обучението на квалифицирани кадри и поддържа контакти с туристическата индустрия, за реализиране на учебната практика и стаж на бъдещите професионалисти.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011