Делегация от Тракийският университет – Одрин

 

 Делегация от  Тракийският университет – Одрин посети Университет „Проф.д-р Асен Златаров“

 
Бургас, 09.11.12
 

             Обща магистърска програма обедини академичното ръководство от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и представители на Тракийският университет – Одрин. На работно посещение във висшето учебно заведение в Бургас пристигна делегация в състав от проф. дмн Юнер Юрук – ректор на Тракийския университет в гр. Одрин, Генералният консул на Република Турция Джем Улусой и г-жа А. Арабоглу - международен отдел. Кратка презентация разказва за 30 годишният опит на Тракийския университет в Одрин, където в осем факултета се дават знания и умения на бъдещи висшисти. С чувство на дълбоко удовлетворение, гостите споделиха постиженията на медицинският факултет с 500 годишна история, където поколения наред медицински работници са придобивали знания и умения. За да се съхрани традицията и натрупаният опит се създава и музей на здравето.
              Работната среща приключи с очертани конкретни стъпки, като първоначално по програма „Еразъм” ще се подпише споразумение за обмяна на студенти, преподаватели и административен персонал. Следваща стъпка е едно бъдещо посещение на ректорският състав в гр. Одрин и запознаване отблизо с възможностите за стаж на бургаските студенти. В дългосрочна перспектива остава идеята за разработване на обща магистърска програма между Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Тракийски университет – Одрин.


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011