Аудитория „Доцент Цветан Асенов“

 

 Аудитория „Доцент Цветан Асенов“

 
Бургас, 16.11.12
 

               Зала № 101 на Факултета по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” беше именуване на доц. Цветан Асенов. Семейството на доц. Асенов дариха книги на Библиотеката, които да подготвят бъдещите висшисти в тяхното професионално образование.
               Цветан Асенов е роден в село (дн. град) Батановци. Средно образование получава в град Перник. През 1954 г. завършва педагогика във Философско-историческия факултет на Софийският университет. В продължение на шест години е първият мъж училищен инспектор по предучилищно възпитание в Бургас. В същото учебно заведение се реализира експериментално методиката на обучението по роден език на София Аврамова, с която стават не само приятели и колеги, но и съмишленици за цял живот. От 1955 година започва активно да сътрудничи на националния специализиран педагогически печат. През 1960 г. Цветан Асенов е  назначен в Института за детски и начални учители „Христо Ботев” в Бургас като преподавател по психология. За няколко години се утвърждава като преподавател и изследовател. От 1 април 1968 г. до пенсионирането си през 1990 г. Цветан Асенов е директор на Учителския институт в града и го превръща в  значима за Бургас образователна и културна институция. Полага неимоверни усилия за построяването и функционирането на най-модерните за времето сгради на Учителския институт и прилежащите към него базови детска градина и училище. Става основател на дружеството на психолозите в Бургас през 1970 г. От 1972 до 1977 г. е член на ЦК на СБУ (Съюза на българските учители). Повече от четвърт век Цветан Асенов сътрудничи активно на националния педагогически печат – вестник „Учителско дело”, списанията „Народна просвета”, „Предучилищно възпитание”, „Начално образование”, „Психология”. Практико-приложната му работа, която стимулира колегите и съмишлениците му, превръща Учителския институт в Бургас в творческа лаборатория за изследване на деца и ученици от 3 до 10-годишна възраст.
               Признанието не закъснява – през 1972 г. директорът на Учителския институт Цветан Асенов получава орден „Кирил и Методий” – втора степен, а през 1980 г. – орден на труда (златен). През 1981 г. той е удостоен със званието „Заслужил учител”. През 1988 г. с хабилитационния си труд „Възможностите на човешката памет” Цветан Асенов става доцент по психология. И след пенсионирането си той не изоставя научните и творческите си занимания. Цветан Асенов е автор и съавтор на редица учебни програми за преквалификация на кадри на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас, лектор по психология в двете висши учебни заведения в града, както и на висшисти, пожелали да придобият учителска правоспособност.
               На 25 ноември 2009 г. в Бургас се проведе научна конференция с международно участие на тема „Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество”. Тя започна с връчване на награда от Община Бургас на Цветан Асенов за приноса му  в развитието на предучилищната психология и педагогика.
В негово лице педагогическите среди в Бургас през 2010 г. загубиха Човека, Наставника, Учителя – едно респектиращо научно и творческо присъствие, продължило десетилетия наред.
               Решението на АС на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ да именува зала №101 на Факултета по обществени науки в зала „Доцент Цветан Асенов“ е признание на академичната общност за неговия личен принос към историята на висшето образование в Бургас, към развитието на педагогическата и психологическата наука.


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011