Българо-корейски научен институт към БАН

 

 В Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще се създаде Българо-корейски научен институт към БАН

 
Бургас, 16.11.12
 

               Традициите, постиженията и изграденият през годините авторитет на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Бургас  е   впечатлил  посланикът на Република Корея – Н.Пр. Чън Би-хо. По време на работната среща Н.Пр. Би-хо разгледа базата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,  като се запозна с научно-изследователската лаборатория за изпитване на силикатни материали, лабораторията „Булуритест” и лабораторията по математична химия. БАН има филиал в Бургас и сключен договор с Южна Корея, което дава основания за откриването на единственият научен институт в Югоизточна Европа. Идеята за създаване на подобен институт е възникнала по време на проведения на 28 юни 2012 г. Българо-корейски научен форум и подписания по време на форума Меморандум за сътрудничество между  БАН и Корейския институт за наука и технологии (КIST).
               От 2010 г. в Бургас функционира първото регионално представителство на БАН и градът е с добри практики за сътрудничество между местните власти, в лицето на Община Бургас, Областна администрация и учените от институтите на БАН по проекти, свързани с енергийната ефективност, новите технологии, културното наследство.
               В европейските програми за развитие «Европа 2020» са заложени приоритетни области, като информационни и нанотехнологии, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, нови материали, биомедицина, математична химия и екология. За обезпечаването  на научни кадри за бъдещия институт ще се ползват учени от БАН и Университета „Проф.д-р Асен Златаров“-  Бургас, който е един от най-динамично развиващите се областни центрове, с подходяща университетска инфраструктура, предлагаща добри условия за развиване на академичната наука и иновативните изследвания.


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011