CISCO Мрежова академия

  CISCO Мрежова академия

към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

член на Българска асоциация на мрежовите академии

http://www.bana-bg.org/

 

cisco

 


                ЦЕЛ:
Във връзка с необходимостта от обучение в ИТ и като следваща стъпка за обучението на ученици, студенти и служители в частни и обществени организации в България по информационни и комуникационни технологии е препоръчително да се проучи вече съществуващият опит на водещи световни компании в тази област. Като стъпка в тази посока е прилагането на програми и курсове за обучение в "CISCO - Мрежова академия". Това са 4 курса, предлагани по световната програма "Мрежова академия". Курсовете са разработени в сътрудничество с други водещи компании като Hewlett-Packard, Sun Microsystems и Panduit.
Висока квалификация и гъвкавост в съвременните комуникационни решения.
По програмата за обучение, разработена от CISCO, се преподава в различни образователни институции и организации с идеална цел в целия свят. Теоретичните постановки са обвързани с практически занятия на реално мрежово оборудване. Програмата CISCO Мрежова академия предоставя възможности на всички желаещи специализирани знания в областта на мрежовите технологии. Придобитите умения са предпоставка за вземане на професионални решения при проектиране, изграждане и поддръжка на комуникационни системи. Завършилите академията получават възможност да продължат своето образование в областта на информационните технологии или да работят като мрежови специалисти.
ПРОГРАМА НА МРЕЖОВАТА АКАДЕМИЯТА НА CISCO
Програмата на Мрежовата академия на Cisco се състои от 4 семестъра по 70 часа. Нейната цел е да осигури на участниците знания в областта на информационните технологии и умения, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Това дава възможност на курсистите да си намерят работа и/или да продължат своето образование и обучение в областта на информационните технологии и компютърните мрежи.
Програмата Cisco Networking Academy предоставя възможността курсистите да придобият две нива на сертификация: Cisco Certified Networking Associate (CCNA) - сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи, и Cisco Certified Networking Professional (CCNP) - сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи, което е по-високото ниво. Придобилите сертификат по програмата CCIE притежават експертни умения, признати по цял свят. Широко разпространено е мнението, че те са възможно най-високо квалифицираният персонал в комуникациите.

CISCO Мрежова академия

към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

член на Българска асоциация на мрежовите академии

http://www.bana-bg.org/

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011